STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Tuincentrum’ Rosmalen, ’s-HertogenboschWilt u reageren?Algemene informatie

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in s-Hertogenbosch

Geplaatst op Lokaalnieuwsrosmalen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen rosmalen
  2. stcrt-2013-14153

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Tuincentrum’ (NL.IMRO.0796.0002179-1301) met ingang van 3 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het bestemmingsplan ligt in Rosmalen. De grenzen van het plan zijn als volgt: – agrarische percelen in het noorden; – de Blauwe Sluisweg in het oosten; – de Annenburgweg in het zuiden; – de nieuwe Zuid-Willemsvaart en Rosmalense Aa in het westen. Het plan is een beheersbestemmingsplan. Dit betekent dat het geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Het plan legt de situatie vast zoals deze nu feitelijk bestaat. Bestaande functies (o.a. tuincentrum, verkeer en groen) krijgen eenzelfde bestemming als het huidige gebruik. In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan? − Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. − Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. Bel met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 56 04. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen (klik op Bestemmingsplannen, Ontwerp) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. Hebt u geen internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruik maken van computers met internet. Gemeente ’s-Hertogenbosch Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch Tel. (073) 615 51 55 E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl Website: www.s-hertogenbosch.nl Openingstijden Stadskantoor: − maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur; − dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Unknown

 Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Rosmalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Rosmalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.