STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘De Zonkade-Aquamarijn’ Rosmalen, ‘s-HertogenboschKennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordeningBeroep tegen een bestemmingsplan?

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in s-Hertogenbosch

Geplaatst op Lokaalnieuwsrosmalen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen rosmalen
  2. stcrt-2013-18708

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘De Zonkade-Aquamarijn’ (NL.IMRO.0796.0002196-1401) met ingang van 8 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 'De Zonkade-Aquamarijn' op 25 juni 2013 vastgesteld. Tegelijk met de vaststelling heeft de raad het deel van het beeldkwaliteitplan ‘De Watertuinen’, dat geldt voor het plangebied ‘De Zonkade-Aquamarijn’, ingetrokken. Het bestemmingsplan ligt in de wijk De Groote Wielen (Rosmalen). De grenzen van het plan zijn als volgt: − de Groote Wielenplas in het noorden; − de geprojecteerde waterwoningen in het oosten; − de Zonkade in het zuiden; − de woningen Deltapark 3 t/m 35 in het westen. Het bestemmingsplan ‘De Zonkade-Aquamarijn’ maakt de bouw van grondgebonden woningen ten noorden van De Zonkade in De Groote Wielen mogelijk. Tevens maakt het plan de aanleg van de bijbehorende openbare ruimte mogelijk. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen (klik op Bestemmingsplannen, Vastgesteld) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. Hebt u geen internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet. Wilt u beroep instellen tegen een bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen: − als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of − als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht. Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Op de procedure van bestemmingsplan ‘De Zonkade-Aquamarijn’ is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk. Algemene informatie Gemeente ’s-Hertogenbosch Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch Tel. (073) 615 51 55 E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl Website: www.s-hertogenbosch.nl Openingstijden Stadskantoor: − maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur; − dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Unknown

 Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Rosmalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Rosmalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.