STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Aquasingel De Groote Wielen’, Rosmalen, ’s-HertogenboschBekendmaking op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordeningBeroep tegen een bestemmingsplan?Algemene informatie

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in s-Hertogenbosch

Geplaatst op Lokaalnieuwsrosmalen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen rosmalen
  2. stcrt-2013-2466

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Aquasingel De Groote Wielen’ met IDN NL.IMRO.0796.0002189-1401 met ingang van 4 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 'Aquasingel De Groote Wielen' op 22 januari 2013 vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt in de wijk De Groote Wielen. De grenzen van het plan zijn als volgt: – de Aquasingel aan de noordzijde; – de (woon)bebouwing aan de Deltalaan aan de oostzijde; – de (woon)bebouwing aan de Cascadeweg aan de westzijde; – het parkeerterrein aan de zuidzijde. Het bestemmingsplan maakt de bouw van aaneengebouwde woningen aan de Aquasingel mogelijk. Het plan gaat uit van een flexibele indeling van de bouwblokken met slechts enkele ‘harde’ bouwvoorschriften. Binnen dit flexibele kader worden de woningen in samenspraak met de potentiële kopers ontwikkeld. Dit is het zogenaamde 'consumentgericht bouwen'. Dit houdt in dat kopers zelf meedenken met het ontwerp van de nieuwe woningen. Ook stellen ze zelf 'het menu' van hun nieuwe woning samen zoals de plattegrond, de indeling van de gevel en de grootte van de tuin. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen (klik op Bestemmingsplannen, Vastgesteld) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. Hebt u geen internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet. Wilt u beroep instellen tegen een bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen: – als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of – als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht. Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Op de procedure van bestemmingsplan ‘Aquasingel De Groote Wielen’ is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk. Gemeente ’s-Hertogenbosch Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch Tel. (073) 615 51 55 E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl Website: www.s-hertogenbosch.nl Openingstijden Stadskantoor: – maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur; – dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Unknown

 Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Rosmalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Rosmalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.