STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Sportpark Maliskamp’ Rosmalen, ’s-HertogenboschKennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordeningBeroep tegen een bestemmingsplan?

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in s-Hertogenbosch

Geplaatst op Lokaalnieuwsrosmalen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen rosmalen
  2. stcrt-2013-26954

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Sportpark Maliskamp’ (NL.IMRO.0796.0002184-1401) met ingang van 30 september 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Sportpark Maliskamp’ op 10 september 2013 vastgesteld. Het plangebied is gelegen aan de zuidoostkant van de wijk Maliskamp te Rosmalen. De grenzen van dit plan zijn als volgt: – het pad in het verlengde van de Kastanjelaan in het noorden; – de oostzijde van de sportvelden in het oosten; – waterloop De Kleine Wetering in het zuiden; – de denkbeeldige lijn tussen de Hazelaarlaan en de Jos de Letterlaan, de Meidoornlaan en de achterste perceelsgrens van de percelen aan de Larikslaan 13 t/m 25 (oneven nummers) in het westen. Het bestemmingsplan maakt de aanpassingen aan het sportpark Maliskamp in de vorm van een nieuw parkeerterrein, verkeerstechnische aanpassingen en aanpassingen van de groenvoorzieningen mogelijk. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen (klik op Bestemmingsplannen, Vastgesteld) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. Hebt u geen internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet. Wilt u beroep instellen tegen een bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen: – als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of – als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht. Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Unknown

 Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Rosmalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Rosmalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.