STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘De Zonkade-Aquamarijn’ Rosmalen, ’s-HertogenboschKennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordeningWilt u reageren?Algemene informatie

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in s-Hertogenbosch

Geplaatst op Lokaalnieuwsrosmalen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen rosmalen
  2. stcrt-2013-5431

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Zonkade-Aquamarijn’ (NL.IMRO.0796.0002196-1301) met ingang van 4 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het bestemmingsplan ‘De Zonkade-Aquamarijn’ maakt de bouw van grondgebonden woningen ten noorden van De Zonkade in de wijk De Groote Wielen (Rosmalen) mogelijk. Tevens maakt het plan de aanleg van de bijbehorende openbare ruimte mogelijk. De grenzen van het plan zijn als volgt: – de Aquasingel aan de noordzijde; – de (woon)bebouwing aan de Deltalaan aan de oostzijde; – de (woon)bebouwing aan de Cascadeweg aan de westzijde; – het parkeerterrein aan de zuidzijde. In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan? – Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. – Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. Bel met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 56 04. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen (klik op Bestemmingsplannen, Ontwerp) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. Hebt u geen internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet. Gemeente ’s-Hertogenbosch Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch Tel. (073) 615 51 55 E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl Website: www.s-hertogenbosch.nl Openingstijden Stadskantoor: – maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur; – dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Unknown

 Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Rosmalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Rosmalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.