STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Sportpark Maliskamp’ Rosmalen, ’s-HertogenboschKennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordeningWilt u reageren?

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in s-Hertogenbosch

Geplaatst op Lokaalnieuwsrosmalen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen rosmalen
  2. stcrt-2013-9174

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Sportpark Maliskamp’ (NL.IMRO.0796.0002184-1301) met ingang van 8 april 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plangebied is gelegen aan de zuidoostkant van de wijk Maliskamp in Rosmalen. Het plangebied wordt globaal begrensd door: – het pad in het verlengde van de Kastanjelaan in het noorden; – de oostzijde van de sportvelden in het oosten; – waterloop De Kleine Wetering in het zuiden; – de denkbeeldige lijn tussen de Hazelaarlaan en de Jos de Letterlaan, de Meidoornlaan en de achterste perceelsgrens van de percelen aan de Larikslaan 13 t/m 25 (oneven nummers) in het westen. Het bestemmingsplan maakt de aanpassingen aan het sportpark Maliskamp in de vorm van een nieuw parkeerterrein, verkeerstechnische aanpassingen en aanpassingen van de groenvoorzieningen mogelijk. In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan? – Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. – Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. Bel met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 56 04. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen (klik op Bestemmingsplannen, Ontwerp) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. Hebt u geen internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet. Algemene informatie Gemeente ’s-Hertogenbosch Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch Tel. (073) 615 51 55 E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl Website: www.s-hertogenbosch.nl Openingstijden Stadskantoor: – maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur; – dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Unknown

 Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Rosmalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Rosmalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.