STAATSCOURANTAanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiden winkelcentrum Groote Wielenlaan 385 in Rosmalen, ’s-HertogenboschTer inzageAlgemene informatie Omgevingsloket

Bekendmaking voor Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in s-Hertogenbosch

Geplaatst op Lokaalnieuwsrosmalen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen rosmalen
  2. stcrt-2013-12892

Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van een winkelcentrum. Het betreft de locatie Groote Wielenlaan 385 in Rosmalen. Deze locaties zijn kadastraal bekend gemeente, sectie I, nr. 4447 ged. Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan De Groote Wielen. Het bouwplan is strijdig met dit bestemmingsplan maar het is stedenbouwkundig acceptabel. Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het college gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende bestemmingsplan. Voordat het college hierover besluit, ligt de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing (Imrocode: NL.IMRO.0796.0002202-1302), de verbeelding en de omgevingsaanvraag met ingang van 21 mei 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het omgevingsloket in de hal van het Stadskantoor. Ook zijn de stukken in te zien op www.s-hertogenbosch.nl, zie en . Hebt u geen internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen vergunning te verlenen bij het college, Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Ook is het mogelijk in plaats daarvan mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Voor het maken van een afspraak daartoe kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, tel. (073) 615 56 63. De aanvraag is geregistreerd onder nummer WB00004924 Gemeente ’s-Hertogenbosch Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch Tel. (073) 615 57 77 (omgevingsloket) E-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl Website: www.s-hertogenbosch.nl Openingstijden omgevingsloket in het Stadskantoor: – maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur; – dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Unknown

 Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Lokaalnieuwsrosmalen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Rosmalen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Rosmalen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.